Práce s klientem

Ještě dříve, než se na masáž dostavíte je vhodné vědět, že je potřeba dodržovat pitný režim. Ideálně tři dny před masáží byste měli dávat zřetel na to, kolik tekutin do sebe dostanete. Ledviny jsou schopny zpracovat během jedné hodiny pouze 200 - 300 ml tekutiny. Nemá tedy smysl pít do zásoby, či pokud si ke konci dne najednou vzpomenete, že jste nic moc přes den nevypili dohánět to dodatečně. Pro správný odvod odpadních látek z těla ven je nejlepší pít čistou vodu. Ta narozdíl od ochucených nápojů nespouští v žaludku proces štěpení.V první řadě po příchodu nového klienta se ptám, jaký je jeho zdravotní stav a co si dá na pití. Zdravotní stav potřebuji znát z hlediska kontraindikací. Pro každý druh masáže jsou kontraindikace rozdílné. Tyto můžete nalézt zapsané v textu u každé jmenované masáže.V druhém kroku zjišťuji, co ode mě očekáváte, co potřebuje Vaše tělo a co Vám mohu nabídnout.V průběhu masáže se mohou dostavi různé pocity. Pocity mohou být i nepříjemné, proto kdykoliv si nebudete jisti, zda je pocit patřičný, sdělte jej.Po masáži je vhodné nic neuspěchat. Obvykle je dobře, když si pěkně poležíte a necháte všechny pocity doplout. Potom se velmi opatrně a pomalu zvedat z lůžka.Klidový režim by měl trvat po zbytek dne. Ke každému druhu masáže je pak jiná doporučená doba, po kterou by se mělo tělo ušetřit námahy. Obecná pravidla pro eliminaci špatných návyků (zvedání přednětů, nošení kabelky, řízení, ..) však může zkusit dodržovat každý, bez ohledu zda prodělal, či neprodělal takovou či jinou masáž.Po masáži je stále důležité dodržovat pitný režim. Tělo dostalo impulzy k výměně starých odpadních tekutin, takže je potřebuje nahradit za nové, čisté.Pokud dostanete za úkol provádět doma nějaké cviky, je potřeba je cvičit. Bez práce nejsou koláče. :)

Jelikož je tělo živý organismus a každé je svým způsobem originál, je důležité, pokud zaznamenáte nějakou nepříjemnou změnu po masáži, která se projevuje nějak neobvykle, zůstaňte v klidu, stává se to, ale raději mne o tom informujte. Pokud dodržíte všechny tyto kroky, dostaví se příjemná změna a Vaše tělo Vás bude mít za to rádo.:)